Wat is rouwverwerking?


Als je in je leven geconfronteerd wordt met een ingrijpend verlies - zoals door overlijden of scheiding, van gezondheid of werk - kun je dat ervaren als een aardverschuiving. Veel van wat voorheen vanzelfsprekend was, is dat niet meer.

Gevoelens van angst, verdriet, boosheid, schuld of somberheid maar ook allerlei lichamelijke klachten of gedachten die maar door je hoofd blijven malen kun je dan tegenkomen. Al deze emoties, sensaties en gedachten als reacties op verlies zijn allemaal heel gewoon en horen bij een normaal rouwproces. Iedereen: jong, oud, man, vrouw, jongen of meisje gaat hier mee om op zijn of haar eigen unieke wijze.
In de (zoek)tocht die je maakt naar het vinden van een nieuw evenwicht in je veranderende leven kan begeleiding een waardevol element zijn.