Over de landkaart


De landkaart is van sterk materiaal, aantrekkelijk van kleur, afneembaar en heeft een groot formaat: 2.5O x 1.70 m. Eenmaal uitgerold kan een kind zich er op verplaatsen van de ene plek naar de andere en wordt het uitgenodigd te laten zien of te spelen wat hem daar bezighoudt. Soms is het fijn en minder kwetsbaar om via knuffels over jezelf en anderen te praten. 0p die momenten kunnen kinderen zelfgekozen knuffels, houten- of Playmobil-figuren die gezinsleden en andere belangrijke mensen of dieren uit de omgeving van het kind representeren, op de kaart zetten en mee laten spelen in hun verhaal.


Onze ervaring is, dat de landkaart mooi aanvullend materiaal vormt en een bron kan zijn om het kind op zijn eigen unieke wijze op reis te laten gaan in de zoektocht naar handvatten om met z'n levensverhaal om te (leren) gaan. 0f dat nu te maken heeft met een scheiding, (naderend) overlijden, adoptie, verlies van (zelf)vertrouwen of verhuizing, de reis land is daarbij krachtig ondersteunend.


Tijdens ouder- en leerkrachtgesprekken vormt de landkaart een prachtig uitgangspunt voor gesprek.